• ROYAL CITY

    Vị trí : Nguyễn Trãi, Hà Nội

    Giá : $200.000/căn

    Giao nhà : Tháng 1/2014